• Dansk
    • English
    • German

Aktiv skolerejser i Naturpark Vesterhavet

Dragekonkurrence, Kaproning, Blokart på stranden samt Sælsafari

Vandrerhjemmets nabo Svømmestadion Danmark

10.000 kvm badesjov. I Svømmestadion Danmark har vi nu 3 store rutsjebaner. Nyt i badeland en 81 meter lang oplevelses-rutsjebane  “Det grå dyb” med lyd, billeder og lysshow, sig haj til en haj hvis du tør og i springbassinet kan man opleve “Den blå kanon” med et fald på 47% fra 5 meters højde. Info Badeland

Strandaktiviteter

Strandsejlands i BLOKART på Fanøs brede strand. Byg din egen DRAGE og oplev glæden ved at mærke vindens kraft. Mød en SÆL på de guidede ture ved Sønderho på Fanø, eller ta`turen med traktorbussen til Mandø” hvis I tør” her er sælgaranti (-:  Måske en RAV Safari kunne friste dog uden ravgaranti. Men det gør det ikke mindre spændende.

Naturpark Vesterhavet

Området strækker sig fra Blåvands Huk til Nymindegab med strande, klitplantager, hede og søer. Inspiration til 100 naturoplevelser finder du her Naturparkvesterhavet

Langs hele kysten kan man finde rester af Atlantevolden fra 2. verdenskrig. Vi håber på, at man til sommer kan komme på besøg i en af de største, nemlig Tirpitz- stillingen mellem Blåvand og Ho, der i dag er museum i verdensklasse. Vardemuseerne

Nationalpark Vadehavet

Danmarks største nationalpark går fra den dansk-tyske grænse til Blåvandshuk. Nationalparkvadehavet

Tips til oplevelser: Trækfuglene – Sælerne – Østers – Sort Sol – Tidevandet – Atlantvolden – Stormflod – Livet på vaderne – Søfart og handel – Strandenge – Marskens brug – Livet på øerne.

Vi håber rigtig meget på, at der inden længer kan tilbydes guidet ture i mindre hold på anviste betingelser. Men ellers finder du materiale på de anviste hjemmesider, med mulighed for at udforske selv.

Tipitz

Vadehavet

Sæler ved Vadehavet

Fanø

kajak Esbjerg