• Dansk
    • English
    • German

Praktisk info

Ankomst / afrejse

Receptionen er som minimum åben fra kl. 08 – 12 og igen fra kl. 16 – 18. Værelset er til jeres rådighed fra kl. 16:00 til kl. 09:30 på afrejsedagen.

Ankomst udenfor vore åbningstid
Såfremt I ønsker ankomst udenfor vores åbningstid, kan I kontakte os på telefon 75 12 42 58 kl.8:00 og 12:00 på ankomstdagen og få en kode til natdøren, på den måde er I uafhængig af vores åbningstider.

Babyseng
Det er muligt at låne en babyseng uden beregning.

Bagageopbevaring
Vi opbevarer gerne din bagage til senere samme dag.

Drikkevarer
Det er ikke tilladt selv at medbringe drikkevarer – vi sælger øl, vin, vand, kaffe og the.

Gæstekøkken
I har mulighed for at benytte vores gæstekøkken.

Husdyr
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr som f.eks. hunde og katte.

Linned og håndklæde
Sengelinned og håndklæde kan lejes hos os eller medbringes.

Nattero
Vi henstiller til at der er nattero efter kl. 23:00 af hensyn til husets andre gæster.

Rygning
Danhostel Esbjerg er røgfrit – derfor skal rygning ske udendørs.

kontakt

Wi-fi gratis
Vi har gratis wi-fi i hele huset – systemet kræver en adgangskode, denne kode findes i værelsesmappen på værelset.
Find vej til os

Bus
Du tager bus nr. 6C, der kører direkte fra banegården/busterminalen og har stoppested lige over for vandrerhjemmet  (minuttal: 54 fra busterminalen) lettere kan det ikke være.

Det er også muligt at gå fra banegården til Danhostel Esbjerg. Afstand: ca. 2,5 km. Tid: ca. 30 min.

Bil
Kommer du fra motorvej E20 skal du dreje fra ved frakørsel nr. 76 (Esbjerg Ø), der skal du dreje til højre ad Storegade og køre ca. 1,2 km. I det første store lyskryds skal du dreje til højre ad Strandby Kirkevej og følge skiltene mod Esbjerg Idrætspark og Svømmestadion Danmark.

Persondatapolitik

1. Dataansvarlig
Danhostel Esbjerg Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg er dataansvarlig.
Danhostel Esbjerg håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.
Når en gæst/kunde bestiller og køber én eller flere af Danhostel Esbjerg’s serviceydelser og i den forbindelse afgiver sine personoplysninger, giver denne samtidig sit samtykke til, at disse personoplysninger kan behandles af Danhostel Esbjerg.
Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Danhostel Esbjerg i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Danhostel Esbjerg

2. Danhostel Esbjergs indsamling af personoplysninger
Personoplysninger indsamles af på følgende vis:
• Når en gæst/kunde – eller en repræsentant for denne – vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af Danhostel Esbjergs serviceydelser/produkter, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Danhostel Esbjerg.
• Fra B2B marked.
• I forbindelse med brug af Danhostel Esbjergs digitale ydelser.
• Ved deltagelse i Danhostel Esbjergs kunde/loyalitetsprogram og ved abonnement på Danhostel Esbjergs nyhedsbrev.
• Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
• Via video- og tv-overvågning.
• Når leverandører indgår aftaler med Danhostel Esbjerg eller afgiver tilbud til Danhostel Esbjerg.
Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.
Videoovervågning der, er opsat i/ved adgangsveje i huset sker som led i kriminalitetsforebyggelse og fungerer derudover som et tryghedsskabende tiltag for medarbejdere og gæster.

3. Oplysninger som Danhostel Esbjerg indsamler
Danhostel Esbjerg indsamler følgende personoplysninger:
• Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsår samt andre almindelige ikke personfølsomme personoplysninger.
• Betalingskortoplysninger – typisk som garanti for en reservation og til betaling af ophold.
• Demografiske oplysninger.
• Købshistorik herunder også brugen af Danhostel Esbjergs app og/eller andre digitale serviceydelser.
• Brugen af Danhostel Esbjergs kunde loyalitetsprogram.
• Oplysninger fra Danhostel Esbjergs kundeundersøgelser.
• Oplysninger fra eventuelle udbudte konkurrencer
• Oplysninger fra Danhostel Esbjergs sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Danhostel Esbjerg
• Browserinformationer.
• Oplysninger om gæstens/kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
• Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.
En gæst/kunde/leverandør kan, frivilligt og efter eget valg give Danhostel Esbjerg yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Danhostel Esbjergs betjening/servicering af gæsten/kunde/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.
Dette kan f.eks. være oplysninger om:
• Handicap
• Allergi
• Særlige fødevarepræferencer
• Andre helbreds- eller medicinoplysninger
Hvis en gæst/kunde/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger, opfatter Danhostel Esbjerg dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.
Udover de oplysninger som Danhostel Esbjerg modtager direkte fra gæster/kunder /leverandører, vil Danhostel Esbjerg i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Danhostel Esbjerg har modtaget af tredjeparter, f.eks. et rejsebureau, en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat.
Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Danhostel Esbjergs vilkår og betingelser samt Danhostel Esbjergs persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

4. Betaling med betalingskort
Danhostel Esbjerg anvender QuickPay (Nets), til indløsning af betalinger med betalings- og kreditkort. QuickPay og Danhostel Esbjerg er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalingssystem (www.pbs.dk).
Ved bestillinger og bookinger gemmer Danhostel Esbjerg de oplysninger, som gæsten/kunden/leverandøren har givet, i indtil opholdet er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.
Udover håndtering af bestillingen, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en gæst/kunde/leverandør f.eks. henvender sig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

5. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?
Danhostel Esbjerg indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/kunder/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. en overnatning, eller køb/salg af produkter eller ydelser.
Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Danhostel Esbjerg indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.
Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:
• Behandling af gæsters/kunders booking og køb af Danhostel Esbjerg serviceydelser.
• Behandling af leverandørers tilbud om – og salg – af produkter og ydelser
• Kontakt til gæsten/kunden før, under eller efter dennes ophold.
• Opfyldelse af gæstens/kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.
• Forbedring og udvikling af Danhostel Esbjergs serviceydelser.
• Tilpasning af Danhostel Esbjerg markedsføring og øvrige kommunikation.
• Analyse af gæster/kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse
• Tilpasning af Danhostel Esbjergs samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til gæster/kunder/leverandører.
• Administration af gæsters/kunders/leverandørers relation til Danhostel Esbjerg, herunder eventuel deltagelse i Danhostel Esbjergs kunde/loyalitetsprogram.
• Opfyldelse af lovkrav, f.eks. krav om at registrere overnattende gæster efter udlændingelovgivningen og pasbekendtgørelsen.

6. Hjemmel – det juridiske grundlag – for behandlingen
Danhostel Esbjerg vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Danhostel Esbjerg, som du en gæst/kunde eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med overnatning, bespisning, mødeafvikling og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.
Yderligere vil Danhostel Esbjerg behandle personoplysninger i forbindelse med booking forud for en overnatning, afvikling af møder, selskaber, konferencer mv. samt forud for indgåelse af leverandøraftaler.
I nogle tilfælde vil Danhostel Esbjergs behandling af personoplysninger finde sted som led i, at Danhostel Esbjerg forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for den gæstens/kundens/leverandørens interesser.
En sådan legitim interesse, kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel gæste/kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos Danhostel Esbjerg og kvaliteten af Danhostel Esbjerg serviceydelser og produkter.
Hvis en gæst/kunde i forbindelse med dennes ophold/besøg hos Danhostel Esbjerg oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Danhostel Esbjerg alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til gæstens/kundens personlige præferencer, dit helbred etc.
I nogle situationer modtager Danhostel Esbjerg personoplysninger fra tredjepart, f.eks. et rejsebureau, en agent eller lignende, bl.a. i forbindelse med gruppebookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Danhostel Esbjergs vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.
Danhostel Esbjerg er yderligere efter lov, jf. ovenfor under pkt. 5, forpligtet til at registrere forskellige oplysninger om overnattende gæster. Disse oplysninger skal gemmes i mindst ét år og højest to år.

7. Den registreredes rettigheder
Efter reglerne i persondataforordningen, har de registrerede (kunder/gæster/leverandører) forskellige rettigheder.
• En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Danhostel Esbjerg behandler om den registrerede.
• En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Danhostel Esbjerg har om den registrerede.
• En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysningers, som Danhostel Esbjerg har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Danhostel Esbjerg ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Danhostel Esbjerg ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.
Hvis nogle af de oplysninger, som Danhostel Esbjerg har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Danhostel Esbjerg. Dette gælder ikke for oplysninger, jf. ovenfor som Danhostel Esbjerg er lovmæssigt forpligtede til at gemme.
Muligheden for at trække anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.
Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Danhostel Esbjerg om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Danhostel Esbjerg er i besiddelse af.
En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.
Den registrerede kan også kontakte Danhostel Esbjerg, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Danhostel Esbjerg.
Skriftlig anmodning sendes til Danhostel Esbjerg, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1
Danhostel Esbjerg vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registreredes postadresse.
Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Danhostel Esbjerg vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Danhostel Esbjerg vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Danhostel Esbjerg tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system) eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

8. Sikkerhed og deling af personoplysninger
Danhostel Esbjerg beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Kun de personer/ansatte hos Danhostel Esbjerg, der har i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger har adgang hertil.
Danhostel Esbjerg kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.
Danhostel Esbjerg tager løbende backup de registrerede personoplysninger.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Danhostel Esbjerg underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt
Danhostel Esbjergs sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.
Danhostel Esbjerg benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.
Danhostel Esbjerg indgår løbende databehandleraftaler med alle leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger.
Danhostel Esbjerg deler og videregiver de registreredes personoplysninger internt i koncernen, herunder til søstervirksomheder. Formålet med denne deling er, at kunne give gæsten/kunden den bedste betjening og service, uanset hvilket Danhostel gæsten/kunden benytter sig af.
Danhostel Esbjerg er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed.
Danhostel Esbjerg sletter dine personoplysninger, når Danhostel Esbjergs lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede

9. Klage
Klage over Danhostel Esbjergs behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, TELEFON 3319 3200 – E-MAIL dt@datatilsynet.dk

Vi anvender cookies til at forbedre oplevelsen på vores side.

Du accepterer ved at fortsætte